Make your own free website on Tripod.com
หมดปัญญาจ่ายหนี้ .. แต่ไม่อยากหนีหนี้ มีทางออกไหม กลับหน้าแรก ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

ทำอย่างไรลูกหนี้จะต่อสู้กับเจ้าหนี้ได้

......ปกติลูกหนี้ก็อยากที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ .. แต่บางครั้งเศรษฐกิจไม่อำนวยที่จะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้
แต่บ้างครั้ง เจ้าหนี้ก็หน้าเลือดเกินไปจริงๆ

......บางครั้งลูกหนี้พอได้รับหมายศาล ที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องก็ตกอกตกใจ .. คิดว่าต้องตายแน่ๆ .. ต้องโดน
ยึดบ้าน . ยึดทีดิน . ยึดทรัพย์สิน . ยึดเงิน ครอบครัวจะทำอย่างไร ลูกเต้าจะทำอย่างไร จะมีทางแก้ไขได้อย่างไร

.....เรื่องนี้มีทางแก้ไขได้หลายทาง อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้

.. . เข้าไปเผชิญหน้าต่อสู้ในศาล . เอาความจริงๆไปบอกให้ศาลทราบ . และขอให้ศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้
.........และจะขอผ่อนชำระตามที่เราสามารถจะชำระได้จริงๆ . ซึ่งศาลก็จะมีเมตตาพิจารณาให้ตามที่เห็นสมควร
........ แต่ความจริงที่จะบอกกับศาลว่ามูลหนี้นั้นเป็นมาอย่างไร .. ลูกหนี้จะต้องบอกด้วยว่ามีเอกสาร , หลักฐาน
........ พยานบุคคล ที่เป็นความจริงอย่างไร ... จะบอกด้วยปากอย่างเดียวไม่ได้ศาลมักจะไม่เชื่อ

.. . ถ้าการไกล่เกลี่ยของศาลไม่เป็นผล เจ้าหนี้ไม่ยอม ก็ต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป .. จะมีทั้งผลดี
.........และผลเสียต่อลูกหนี้คือ
....... . ผลเสีย คือ ถ้าลูกหนี้ว่าความด้วยตัวเองไม่เป็นและไม่มีเงินจ้างทนายด้วย ก็อาจแพ้คดีไป เจ้าหนี้ก็
.............. ชนะเต็มตามฟ้อง ( เจ้าหนี้ฟ้องเท่าใดก็ได้เท่านั้น ) อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
........ . ผลดี ีคือ ถ้ามีเงินจ้างทนายว่าความ ลูกหนี้อาจไม่ต้องชำระหนี้ในช่วงที่ฟ้อง จะมีเวลาหาเงินใช้หนี้ได้
.............. เรื่องนี้ทนายความที่เก่งๆ จะมีเทคนิค ที่พอจะช่วยได้ บางคดีฟ้องกันถึง ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๓ ปีก็มี .. แต่อย่า
...............ลืมว่า เป็นเพียงการช่วยยืดระยะเวลาออกไปเท่านั้น .. ผลของคดีอาจจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับ
.......... " พยานหลักฐานที่ต้องนำสู่กระบวนการพิจารณาในศาลเป็นสำคัญ " อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
....... . ที่สุดถ้าลูกหนี้แพ้คดี ไม่ว่าจะเป็นการแพ้เพราะศาลพิพากษาใช้หนี้ หรือแพ้เพราะไม่ได้เข้าไปต้อสู้คดี
.............. จนศาลมีคำพิพากษาเช่นกัน .. ในชั้นบังคับคดียึดทรัพย์ ลูกหนี้ก็ยังมีโอกาสได้ต่อสู้อีก .. ซึ่งลูกหนี้อาจ
...............จะไม่ต้องชำระหนี้ตามฟ้อง หรืออาจจะชำระบางส่วนก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิคทางกฎหมายเช่นกัน

.. . ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่ผิดกฏหมาย ทั้งก่อนหรือหลังฟ้องก็ตาม .. ลูกหนี้สามารถฟ้องเจ้าหนี้เป็นคดี
.........อาญาเพื่อเอาเจ้าหนี้เข้าคุกบ้าง และฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายก็ได้ ซึ่งอาจจะได้มากหรือน้อยขึ้น
........
อยู่ความเสียหาย .. แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้ฟ้องคดีอาญา เจ้าหนี้มักจะขอเจรจาประนอมหนี้
.........แต่ก็ควรระวังเอาไว้ด้วยว่า " เจ้าหน้มักจะไม่ยอมเสียเปรียบลูกหนี้.. โดยการอาจใช้กลวิธีต่างๆ " เพื่อขอยอม
........ ความกับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้อาจจะไม่รู้เท่าทันเล่ห์กลของเจ้าหนี้ก็ได้ ... ลูกหนี้ควรปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนาย
........ จะดีที่สุด

..........แต่ขอเตือนลูกหนี้ก่อน.. การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน อาจติดคุกได้ เพราะเป็นความผิดอาญา ( ฐาน
โกงเจ้าหนี้ )
..ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้และไม่ต้องมีความผิด ( ฐานโกงเจ้าหนี้ )


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒