Make your own free website on Tripod.com
หมดปัญญาจ่ายหนี้  .. แต่ไม่อยากหนีหนี้  มีทางออกไหม กลับหน้าแรก ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "
....... ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ลูกหนี้ว่า." ? ? ? ? ? ? ? ? ? " ..จากแนว
คำพิพากษดังกล่าวทำให้เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ .. แม้เจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้เห็น
ทรัพย์ด้วยตา

ล......ด้วยแนวคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานดังกล่าว . ประกอบกับมาตรากฎหมายที่ ? ? ? ? ลูกหนี้และ
บุคคลอื่นสามารถอ้างกับเจ้าหนี้กับ หรือทนายของเจ้า หรือเจ้าพนักงาบังคับคดีได้ และไม่ผิดกฎหมายด้วย

........แต่ยังหนี้ที่เป็นมูลหนี้ตามฟ้องนั้นยังมีอยู่... และถ้าลูกหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ก็ต้องติดแบ็คลิสอยู่
เพราะการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ กฎหมายก็ยังถือว่ายังมีหนี้กับอยู่ และเจ้าหนี้ต้องใช้สิทธิ
ที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ให้ได้ถายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ส่งคำบังคับตามกฎหมาย

...... ถ้าลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ได้ภายใน ๑๐ ปี เจ้าหนี้จะมาอ้างยึดทรัพย์อีกไม่ได้เลย .. แต่ก็ควรระวัง
เจ้าหนี้ หรือทนายของเจ้าหนี้ให้ดีๆ เพราะเขาต้องพยามที่จะใช้เล่ห์กล หรือหลอกลวงด้วยกลอุบายต่างๆ .. โดย
อาศัยมือนักกฎหมายที่ชอบประมูลคดี . ชอบทวงหนี้ .. ที่ใช้กลวิธีต่างๆ หลอกลูกหนี้ให้เข้ามาทำสัญญากันใหม่

หรือปรับโครงสร้างหนี้ .. เพื่อจะได้มีโอกาสมีช่องทางที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามกฎหมาย

........ ข้อมูลที่เรามีให้นี้สามารถอ้างอิงได้ .. สามารถนำไปใช้ได้จริง .. เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง .. ตรวจสอบ
ได้ตามกฎกมาย .. เพื่อเป็นแนวทางที่จะต้อสู้เจ้าหนี้ ทนายของเจ้าหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดี ( คอร์รับชั่น )
ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ ..ซึ่งคำพิพากษาใครๆ ก็มองเห็นว่าเป็นเอกสาร
ของศาล ใครขัดคำสั่งศาลหรือหมายบังคับคดีอาจติดคุกได้ . เพราะคิดว่าลูกหนี้โง่ไม่รู้กฎหมาย จะทำอย่างไร
ก็ได้

........ ต่อไปนี้ลูกหนี้จะไม่โง่ให้เจ้าหนี้หรือทนายข้องเจ้าหนี้หลอกอีกต่อไปแล้ว .. ถึงแม้จะได้มีคำพิพากษา
ของศาลให้ชำระหนี้และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ลูกหนี้ก็ตาม .. ลูกหนี้จะไม่ให้ยึดทรัพย์ก็ได้
ถ้าเจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้ไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

........คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า .. สามารถจะนำไปใช้เกี่ยวกับหนี้สินอื่นๆ ได้ด้วยและเป็นแนวทางพื้อฐานใน
เรื่องถูกฟ้องคดีถ้าคิดว่าไม่มีเงินจ้างทนายความ หรือสู้ไปก็รู้ว่าต้องแพ้เจ้าหนี้แน่นอน
..
แค่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์
ไม่ได้ก็เกินคุ้มแล้ว .. ไม่ต้อง
คอยหลบๆ ซ่อนๆ เจ้าหนี้ด้วย . ต้องเสียค่าความอยากรู้ 1,500  บาท

......สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้ ....( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย .. ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น . ถึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่ทำงานหรือเป็นสมาชิก
S detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน

 


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒