Make your own free website on Tripod.com
จะผ่าวิกฤติการณ์หนี้ก็ต้องรู้ให้จริงถึงจะผ่านไปได้ด้วยดี
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

ขอคำปรึกษา  ขอคำแนะนำ.ทนายความ ขอคำปรึกษา  ขอคำแนะนำ

.......นักกฎหมายที่ดีมีความรู้ความสามารถยังมีอีกมาก . และพร้อมจะทำงานให้กับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มที่
ถูกต้องโปร่งใส่ตรวจสอบได้ .. นักกฏหมายหรือทนายความที่จะรับจ้างทำงานเหล่านี้ .จะให้ความ
สำคัญ เรื่องสัญญาว่าจ้างเป็นสิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนเริ่มทำงาน
.. ( ถ้าไม่มีทนายที่เต็มใจที่จะ
ทำสัญญาจริงๆ Webmater จะดำเนินการให้ )

...... ข้อดีของการทำสัญญา ... มีหลักฐานแน่นอน .. รู้ความคืบหน้าของคดี .. ทนายที่เข้าทำสัญญา
ไม่กล้าที่จะดำดินต่างฝ่ายต่างผิดสัญญากันไม่ได้

...... ข้อเสียของสัญญาคือ .. ทนายความที่จะทำสัญญาด้วยความเต็มใจมีไม่มาก ..และราคาว่าจ้าง
ก็จะสูงกว่าทนายที่ไม่ทำสัญญา .. และถ้าผลคดีออกมาโดยเหตุที่ตัวผู้ว่าจ้างไม่ให้ความร่วมมือในคดี
หรือไม่บอกข้อเท็จจริงที่ความบอก หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ทนายไม่อาจต่อสู้คดีได้ ..จะฟ้องร้องอะไร
ไม่ได้เลยซึ่งเป็นเพราะความผิดของผู้ว่าจ้างเองทนายผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

...... แต่ทั้งหมดก็น่าเห็นใจผู้ว่าจ้างที่ว่าทนายให้ฟ้องคดี ... บางคนเป็นหนี้เป็นสินจริงๆ จนแทบจะ
เอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว มีสมาชิกหลายท่านปรึกษากับเราในเรื่องนี้ แต่เราก็จนใจที่จะช่วยเพราะเคยเตือน
เสมอว่า
" การจะว่าจ้างให้ใครดำเนินการฟ้องร้องทางคดี อย่ามองหาแต่เพียงราคาถูกๆ เดี๋ยวจะเสีย
เงินสองต่อของถูกคุณภาพย่อมถูกตามไปด้วย "
เข้าตำราที่ว่า " เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย "

..... สำหรับสมาชิกทั่วไปที่ปรึกษากับเราและต่อว่าเรื่องค่าดำเนินการทางคดีไม่ว่า สืบคดี รือฟ้องร้อง
ราคาสูงกว่าที่อื่น และมีขั้นตอนยุ่งยากหลายขั้นตอน . ก็จะขอเรียนให้สมาชิกและสมาชิกท่านอื่นๆ
เพื่อจะได้เข้าใจกันทุกท่านว่า .. เราพยามที่จะให้ทุกท่านที่เข้ามารู้ให้หลักกฎหมายแนวทางต่อสู้คดี ..
วิธีการและเทคนิคต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงขนาดที่จะให้รู้กระบวนวิธีพิจารณาคดีใน
ศาล ( ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและสำคัญที่สุด ) ... ส่วนการจะว่าจ้างให้ดำเนินงานนั้นจะแนะนำให้หาทนาย
หรือสำนักงานกฎหมายภายในเขตจังหวัดที่มูลคดีเกิด เพื่อความสะดวกและประหยัดในหลายด้าน
แต่ถ้าหาแล้วไม่ได้ดังใจสมาชิกเราก็จะดำเนินงานให้ .. โดยอยู่ในขอบเขตเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้วย
กันทั้งสองฝ่าย ( อาจจะสูงอยู่บ้างแต่คุณภาพคับแก้วนะ )

..
.
ก่อนฟ้องคดีควรรู้อะไร ( เกร็ดน่ารู้ )

.. ในคดีฟ้องเรียค่าเสียหาย ฟ้องหย่า . ฟ้องมรดก . เรียกทรัพย์คืน . เช็ค . หนี้เงินกู้ . ละเมิด .
..... .ผิดสัญญา. ขับไล่ . ค่าเช่า ... ก่อนฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี ... ผู้จะฟ้องหรือถูกฟ้องต้องรู้ว่า
.......... . มีหลักฐานเพียงพอที่จะให้ศาลตัดสินให้ชนะคดีได้หรือไม่ .. ถ้าต้องหาเพิ่มให้รีบไป
ดำเนินการ
.......... . มีทรัพย์สินอะไรบ้าง ( บ้าน ที่ดิน รถ ที่ทำงาน อื่นๆ ) อยู่ที่ไหน ได้มา หรือโอนไปเมื่อไร
พอที่จะ...ให้ยึดได้หรือไม่ .. หรือจะหลบเจ้าหนี้ได้อย่างไร
.......... . ญาติพี่น้องใกล้ชิดอยู่ที่ไหน
.......... . อายุความฟ้องคดีหมดเมื่อไร ... ถ้าผู้จะฟ้องคดีไม่รู้เรื่องนี้เลย .. อาจเสียเงินโดยใช้เหตุ
............... จงรีบดำเนินการก่อน ถึงแม้จะได้คำพิพากษาใบเดียว
ก็ยังดีกว่า ..
......... . มีเทคนิคกฎหมายที่ช่วยคดีได้อย่างไร ให้ฝ่ายที่มีโอกาสชนะคดี เป็นฝ่ายแพ้คดีได้

......สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้ ....( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย .. ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
. ถึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่
ทำงานหรือเป็นสมาชิกS detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒