Make your own free website on Tripod.com
ผัวข้าใครอย่าแตะ .. เมียน้อยข้าใครแตะ .. เป็นเมียน้อยต้องได้ให้คุ้ม
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "


< < < ครอบครับ - เมียหลวง - เมียน้อย > > >

..... ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากในสังคม .. ไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัว ..ชุมชน .. ประเทศ
เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก .. บางอย่างกฎหมายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง บางอย่างกฎหมายกฎไม่อาจ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ นำมาซึ่ง
...... .จะแยกปัญหา ครอบครับ - เมียหลวง - เมียน้อย ให้เห็นได้ชัด ทางแก้ และป้องกัน เพื่อไม่ให้
เกิดเอารัดเอาเปรียบกัน ( เมียหลวง - เมียน้อย ) ... หรือให้สถาบันครอบครัว

ครอบครัว

...... ครอบครัวเป็นสถาบันที่กฎหมายให้ความคุ้มครองมากที่สุด .. เพราะเป็นพื้นฐานของอำนาจรัฐ
โดยเฉพาะบุตร ทรัพย์สิน ..
............เมื่อครอบครัวมีปัญหา ก็จะกฎหมายเข้ามาแก้ไข .. ในทางกฎหมายครอบครัวคือ สามีภริยาที่
จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
........... แต่สามีภริยาที่ไม่ได้สมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย .. กฎหมายก็ยังให้ความคุ้มครองด้วย
เช่นกัน ( แต่ไม่เท่ากับที่ได้จดทะเบียนสมรส )
........... บุตรที่เกิดกับสามีภริยา กฎหมายให้ความคุ้มครองมากที่สุด เพราะถือว่าเด็กเกิดมากย่อมมี
สิทธิต่างๆ ในบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ( ที่สมรสจดทะเบียและไม่ได้จดทะเบียน )

ปัญหาครอบครัวเริ่มจาก

...... ปัญหาครอบครัวเริ่มมาจาก ความอยากมี อยากดี อยากได้ เป็นพื้นฐานหลัก ...
จากพื้นฐานนี้จำทำให้เกิดปัญหาที่มีให้เห็นในปัจจุบัน
............ ๑ . สามีทำร้ายภริยา ภริยาทำร้ายสามี ทำร้ายลูก เล่นการพนัน ดื่มสุรา เที่ยว
............ ๒ . สามีไปมีภริยาน้อย ภริยามีชู้
............ ๓ . ลูกเที่ยวเตร่ .. ติดยา .. เสียตัว .. ขายตัว .. ไม่ได้รับการศึกษา
............ ๔ . ที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้ทุกครอบครัว คือ " เงิน & SAX "
ปัญหาที่กล่าวมานี้ ..ยังมีองค์ประกอบเสริมเข้ามาทำให้เกิดปัญหาอีกอย่างคือ พ่อ แม่ ไม่ว่าจะเป็น
พ่อผัวแม่ผัว พ่อตาแม่ยาย .. รวมถึงพี่น้องของทั้งสองฝ่ายด้วย ถ้าบุคคลเหล่านี้มีความเห็นแก่ได้
อยากได้ในสิ่งพวกนี้ไม่มี แต่ตัวท่านมี (เงิน ทอง กิจการ ทรัพย์สิน ) และพยายามที่จะเอามาให้ พวกนี้
จะให้ทุกวิถีทางที่จะเอามาให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็จะมีคำพูดว่า " ไม่รักพี่รักน้อง รักพ่อรักแม่ .. หลงแต่ ??
เมีย หรือหลงแต่ ??? ผัว "
.. พวกนี้มักจะถูกเรียกว่า " มือที่สาม "

หัวหน้าครอบครัว ( สามี )

อยากมีภริยาน้อย . เมียเด็ก . และอยากให้ภริยาหลวงยอมรับหรือยินยอมให้มีได้ โดยเปิดเผย กี่คนก็ได้
แบบถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมาย อยากรู้อะไร  ต้องการอะไร  บอกมาตรงๆ   จะจัดหาให้

แม่บ้าน ( ภริยาหลวง )

ถูกสามีหลอก . ถูกหลอกแต่งงาน . สามีหลอกว่าเลิกกับภริยาเก่า . ถูกไปมีภริยาน้อย . ไม่ได้รับความสุข
จากสามี . สามีไม่นอนด้วย . สามีหลอกเอาเงินไปให้ญาติพี่น้อง . อยากหาภริยาน้อยให้สามี ๆ สามีจะได้ไม่
ไม่ต้องไม่มีภริยาน้อย เอาเงินไปทุ่มเทให้เมียน้อย แบบถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมาย อยากรู้อะไร  ต้องการอะไร  บอกมาตรงๆ   จะจัดหาให้

ภริยาน้อย

ภริยาหลวงจับได้ . สามีให้บ้านให้รถเงินทอง แต่ไม่ได้โอนตามกฎหมาย . เป็นเมียน้อยไม่ได้อะไร
ถูกเจ้านายที่ทำงานหลอกร่วมเพศ . ทำอย่างไรจะจัดการได้ แบบถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมายอยากรู้อะไร  ต้องการอะไร  บอกมาตรงๆ   จะจัดหาให้


รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม

......สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้ ....( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย .. ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น . ถึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่ทำงานหรือเป็นสมาชิก
S detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒