Make your own free website on Tripod.com

กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "


มาเฟีย
, อิทธิพล , มือปืน , นักเลง

( ( ( ใครๆ ก็เป็นได้ถ้ามีเงิน ) ) )
เรามารู้จักพวกนี้กัน. ก่อนที่เราจะสู้กับพวกมัน
. ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพวกนี้ทำงาน มีหลักการ วิธีการตามกฏหมายและนอกกฏหมายอย่างไร

" มาเฟีย " ในปัจจุบัน ...ยังมีกลุ่มอิทธิพลพวกนี้แอบแฝงในรูปของการทำธุรกิจ
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

...มาเฟียพวกนี้มักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายและข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง ( บางคน ) ..
ทำเป็นธุรกิจของตัวเองในรูป แบบต่างๆ เช่น รับจ้างทวงหนี้ . รักษาความปลอดภัย ที่ปรึกษา ..
จะเห็นได้จากข่าวทางสื่อต่างๆ เป็นประจำ

..กลุ่มมาเฟียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ( ) มาเฟียทั่วไป ...( ) มาเพียระดับชาติ


" กลุ่มมาเฟียทั่วไป " ... จะเป็นไปในรูปขอการทำธุรกิจทั่วๆ ไป.. ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ กลุ่มพวกนี้ มักจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการทำธุรกิจ

...
อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้... ปล่อยเงินกู้รายวัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน .. แต่ทำสัญญากู้เงินโดยเอา
เงินต้นและดอกเบี้ยมารวมเป็นเงินต้น . หรือทำสัญญาขายทองเงินผ่อนแต่ไม่มีการให้ทองกัน
จริง และมีการถ่ายรูปโดยให้เอาทองถือไว้ . และก็จะให้ผู้กู้เอาทรัพย์สินมาเป็นประกัน และถ่าย
รูปไว้อีกเช่นกัน ..... เมื่อมีปัญหาเก็บเงิน รายวันไม่ได้ . ก็จะเริ่มใช้อิทธิพลมาข่มขู่ ด้วยวิธีต่าง ๆ
ถ้ามีเรื่องถึงโรงพักก็จะมีหลักฐานต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดง (อันที่จริงเป็นหลักฐานเท็จ
ตามกฎหมาย) ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ ...หรืออาจจะทำได้แต่ไม่ทำ เพราะ
กลุ่มพวกนี้จะมีการจ่ายส่วย ให้ประจำ.... บางครั้งพวกนี้อาจ จะข่มขู่นักเรียนนักศึกษา ให้ยอมเสียตัว
หรือขายตัว หรือถ่าย VDO เพื่อแลกกับหนี้เงินกู้... ตามที่เห็นเป็นข่าวมาแล้ว

.. อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้ นี้เป็นเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากที่ทำในลักษณะของสัญญา ... ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจกาลผลิตค้าปลีก .. ค้าส่ง .. บริการ .. ธนาคาร ฯลฯ .. .


" กลุ่มเฟียระดับชาติ " พวกนี้มัจะเป็นพวกนอกกฎหมายหรืออาศัยกฎหมายในลักษณะที่เป็น
ข้าราชการ( ประจำ ไม่ประจำ การเมืองท้องถิ่งหรือระดับชาติ ) โดยจะมีการหาผลประโยชน์จาก
ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องจะเห็นได้จากข่าว ที่เรียกกันติดปากว่า " กินบ้าน กินเมือง
กินหิน กินทราย โกงภาษี "... ในกลุ่มนี้ยังมีบางคนทำตัวเป็นพวกมือปืนรับจ้าง เช่น . รับจ้างทวงหนี้
อุ้ม .. ฆ่า .. ข่มขู่ .. วิ่งคดี .. ให้สินบน .. เรียกค่าคุ้มครอง .... ซึ่งพวกนี้บางคน อาจจะรับทำเองภายใน
กลุ่ม ๒- ๕ คน หรือบางคนอาจจะจัดตั้ง เป็นรูปแบบธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้า

กลุ่มพวกนี้ยังแบ่งการทำงานออกเป็น ๒ พวก คือ
( ๑ ) "
มือรับจ้างทั่วไป "
( ๒ ) "
มืออาชีพ "

... พวกมือรับจ้างทั่วไป ... มักจะเป็นพวกที่ติดตามนักธุรกิจ .. นักบริหาร .. นักการเมือง .. หรือ
ใครจ้างให้ทำอะไรเกี่ยวกับที่ผิดกฎหมายรับทำหมด ... ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มักจะถูกจับได้ง่าย เพราะ
ทำงานไม่มีหลักการ ไม่รู้ขั้นตอนกฎหมาย ไม่การวางแผนที่ดี ไม่ได้รับกรฝึกมาโดยเฉพาะไม่มีผู้ที่ให้
ความคุ้มครองที่มั่งคง เป็นพวกรับค่าจ้างถูกๆ .. หรือทำเพื่อทดแทนบุญคุณกัน ...
ตัวอย่างที่พอจะเห็น
ได้
...
คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธรขันต์ . คดีสุขุมวิทซอย ๑๐.... คดีเรียกค่าคุ้มครอง ... คดีฆ่าผู้ตรวจสอบ
บัญชีโรงงานน้ำตาล อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้

.... พวกมืออาชีพ .... พวกนี้มักจะไม่มีให้เห็นบ่อยนัก .. แต่ถ้าได้เห็นเป็นข่าวเมื่อไร ก็มักจะเป็นข่าว
ใหญ่โตพวกนี้เป็นพวกมืออาชีพทำงานเป็นทีม หรือเป็นขบวนการ รู้กฎหมายและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
มักจะไม่เปิดเผยตัว ( จะรู้กันในกลุ่มธุรกิจหรือนักการเมืองหรือข้าราชกรระดับสูง ที่ชอบหาผลประโยชน์ )
เลือกทำเฉพาะงานค่าจ้างสูง ... ผลงาน100 % ...พวกนี้ไม่ทำงานที่ไม่ได้เงิน ... ไม่รับงานที่ตอบแทนบุญ
คุณ ... ทำทุกอย่างที่มีคนจ้าง อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้

.....
มืออาชีพพวกนี้ติดต่อยากมากต้องเสียค่านำทาง ค่าพูดคุย มิฉะนั้นก็จะไม่ยอมรับงาน.เพราถ้าเข้า
เห็นว่าผู้ที่ติดต่อ ดูท่าทางจะไม่มีเงิน ( ขี้เหนียว) หรือไม่เคยติดต่อหรือไม่ได้ผ่านนายหน้า จะไม่ยอมพบ
หรือพูดคุย

... อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้ ที่พอจะเห็นได้ ..ระเบิดเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง... ฆ่านักการเมือง ..ลักพาตัว .อุ้ม
เรียกค่าไถ่แล้วฆ่า นักธุรกิจย่านสาธร , สุขุมวิท , พัทยา ... ตัวอย่างคดีพวกนี้ จะมีผู้อยู่เบื้องหลัง และ
กฎหมายก็ไม่สามารถจะสาวไปถึงได้ ... เพราะในระบบมืออาชีพนี้จะมีคำว่า " คัดเอาร์ "
คือสาวไม่ถึงผู้
ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างก็ไม่รู้ว่าผู้ทำงานเป็นใครจ้างใคร


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒