Make your own free website on Tripod.com

กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "


มาเฟีย , อิทธิพล , มือปืน , นักเลง

.......ไม่ว่าจะเป็น ... มาเฟีย ... อั้งยี่ ... นักเลง ... ผู้มีอิทธิพล ... หรือว่าจะใช้ชื่อว่าอะไร .. กลุ่มพวกนี้
ทุกคนสามารถที่จะเห็นได้เกือบทั่วทุกหนแห่ง และแทบทุกวงการที่มีผลประโยชน์ ... สังเกตุได้จาก
ถ้าเราเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ หรือพวกนี้ต้องการผลประโยนช์ ..พวกนี้ก็จะแสดงตนออกมาในรูป
แบบแบบก้าวร้าวแสดง ความไม่พอใจ จะมีการขมขู่เป็นอันดับแรกและจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อย

... ที่จริงแล้วพวกนี้โดยมันตัวเอง มักจะไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นมาเฟียหรือผู้มีอิธิพลได้

... เพียงแต่มีเงินที่จะสามารถไปว่าจ้างพวกที่เป็นกลุ่มที่จัดเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายบังหน้า

.. .คำเตือน ถ้าไม่มีบารมีเงินที่จะว่าจ้างจริงๆ อย่าได้ติดต่อเลยพวกนี้เลย แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ


กลุ่มองค์กรเหล่านี้สังเกตุได้จาก ในรูป รักษาความปลอดภัย (บางองค์กร) บังหน้ามีข้าราชการเป็น
เจ้าของหรือจะอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาองค์กรพวกนี้ถ้าไม่มีข้าราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้ว พวกนี้จะกล้าทำ
อะไรที่ผิดกฎหมาย จะหาพวกนี้ไม่ยาก อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้


.. ยังมีอีกพวกที่เรียกว่า " ระดับประเทศ " เป็นที่รู้จักกันดีว่า " มาเฟียยาเสพติด . ราชาเฮโรอิน .
ค้าเด็ก ..ค้ากาม
" พวกนี้จะอาศัยอิทธิพลทางเงิน จ่ายให้กับข้าราชการมักได้ที่เห็นแก่เงิน ไม่ว่าจะเป็น
ระดับไหนพวกนี้ยินดีที่จะจ่ายให้ทั้งนั้น ถ้าสามารถคุ้มครองได้

.. ใช่ว่าพวกนี้จะไม่กลัวกฎหมาย แต่ที่มันทำก็เพราะผลประโยชน์ ใครที่เสียประโยชน์หรืออยากได้
ผลประโยชน์มักรับทั้งนั้น ขอให้มีเงินเท่านั้น

. ถ้าถูกพวกนี้มันรังแก ก็ต้องต้อสู้กับมันให้ถึงที่สุด ... ควรปรึกษาผู้รู้กฎหมายดีที่สุด


อิทธิพล

...ผู้มีอิทธิพล มีอยู่แทบทุกวงการ .. วงการใดที่มีผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมต้องมีผู้
ที่เห็นแก่ผลประโยชน์นั้น โดยแสดงความมีอำนาจความยิ่งใหญ่ (นักเลง) ไม่ว่าจะเป็นวงการ บันเทิง
การเมือง ธุรกิจ การค้า รับเหมา การเงิน ราชการ

...ผู้มีอิทธิพลพวกนี้ ถ้าจะต้องการอะไรก็จะใช้ทุกวิถีทางที่จะให้ได้มา โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร
........
๑ . ธุรกิจ หรือประมูลงานราชการ อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
........
๒ . นำเข้า - ส่งออกอยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
........
๓ . ตำแหน่ง หน้าที่การงาน อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
........
๔ . เมียน้อย ( ร่วมเพศกับเด็กๆ ) อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
กลุ่มผู้มีอิทธิพลพวกนี้ ถ้าต้องการอยากที่จะได้ขั้นแรกจะใช้เงินซื้อก่อน ถ้าซื้อไม่ได้ก็จะว่าจ้างพวกมาเฟีย
มือปืน นักเลง ให้ไปข่มขู่ก่อน ถ้าไม่สำเร็จก็จะใช้ขั้นสุดท้ายคือสั่งอุ้ม (ฆ่า)

... พวกนี้จะมี ๒ ระดับ
.......... ๑ . ทั่วไป พวกนี้มักจะไม่มีอิทธิพลอะไรมากนัก อาศัยแต่เกราะติดกับผู้มีอิทธิพลระดับชาติ
หรือมีพวกพร้องที่เป็นข้าราชการ นักการเมือง เข้าไปหาผลประโยชน์หรือแบ่งผลประโยชน์กัน
พวกนี้มักจะเป็นข่าวให้เห็นตามข่าวทั่วๆไป เช่น อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้
- ฮั่วประมูล ( ??? )
- ยักยอกเงินธนาคาร ( ??? )
- รับเหมาก่อสร้าง ( ??? )
- เด็กสาวอายุ ๑๒ - ๑๕ ( เอาไว้บริการในการประสานผู้หรับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ หรือร่วมเพศเอง
ส่วนตัว )
- ผูกขาดสัมประทาน
กลุ่มพวกนี้ที่มักจะเป็นข่าวให้เห็นเพราะว่า อาจจะเป็นพวกขี้เหนียวใช้เงินไม่เป็น ไม่มีที่ปรึกษา
ที่ดีแต่หยิ่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ไม่รักษาคำพูด เห็นแก่ตัว เรียกง่ายๆว่า " ปลาตายน้ำตื้น "

.......... ๒ . ระดับชาติ พวกนี้จะมีทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการเงิน จะมีพวกระดับทั่วไปเป็น
ลูกน้องหรือผู้รักษาผลประโยชน์ให้แทน พวกนี้มักจะไม่เป็นข่าวมากนักเพราะกฎหมาย
จะสาวไปไม่ถึงตัวทั้งที่รู้ว่าเป็นใคร เช่น ?????..

เหตุที่กฎหมายสาวไม่ถึงตัวตัวบงการใหญ่เพราะ ..พวกนี้นะใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ
หรือตัวเอง จะเป็นคนที่รักษาคำพูด ซื้อใจคนด้วยเงิน แบ่งผลประโยชน์ให้ทุกคนพอใจ ไม่ใช้
กำลังโดยไม่จำเป็น จะใช้เมื่อเป็นทางเลือกสุดท้าย .. โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีที่ปรึกษากฎหมาย
ในแทบทุกเรื่อง

...แต่ที่พวกระดับชาติกลัวที่สุดคือ พวกนักฆ่ามืออาชีพ .. เพราะเมื่อตัวเองและพวกพร้องได้ผลประโยชน์
ก็ย่อมมีผู้ที่เสียผลประโยชน์ .. พวกนี้จะรู้ดีว่านักฆ่ามืออาชีพจะไม่มีใครรู้จัดว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน เพราะตัว
เองคงเคยใช้บริการฆ่า อุ้ม มาแล้วจึงทำให้รู้ ว่าพวกนี้น่ากลัวมากกว่าพวกที่เปิดเผยตัว... พวกโกงระดับ
ชาตินี้จึงมีคนคุ้มกันมากเวลาไปไหนมาไหน อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้


คำเตือน พยานหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไม่มีมิตรสัมพันธ์ใดๆ..แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรหันหน้าเข้าสู้กับ
พวกมันแบบ...." เกลือจิ้มเกลือ ". หรือ.." ฟันต่อฟัน " คือ เอามาเฟียถล่มมาเฟีย ....รือถ้าหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ก็ใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นๆ อยากรู้อะไร ต้องการอะไร บอกมาตรงๆ  จะจัดหาให้


...... ตัวอย่างพวกมืออาชีพ มือสมัครเล่น ....

 


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒