Make your own free website on Tripod.com
คุณจะพบกับนักสืบ ที่สามารถทำในสิ่งที่ทนายความเรียก " คนธรรมดาทำไม่ได้ "
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ท่านจะเป็นใครยิ่งใหญ่มากจากไหน นักการเมือง .. ข้าราชการ
เจ้าของธุรกิจ .. ไม่ว่าร่ำรวยล้นฟ้า .. มีอำนาจบารมี .. อย่ามองข้ามสิ่งนี้

ขอคำปรึกษา  ขอคำแนะนำ...นักสืบ .. ขอคำปรึกษา  ขอคำแนะนำ

........... เมื่อท่านได้รับความเสียหายจะบุคคลอื่น .. ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ทางกฏหมายเกี่ยว กับคดี . ท่านต้องมีข้อมูลที่สามารถแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ , ทนายความ , ศาล .,ผู้ที่เกี่ยวข้อง

........... ข้อมูลซึ่งทางกฏหมายเรียกว่า " พยานหลักฐาน " .. ถ้าขาดสิ่งนี้แล้วท่านไม่อาจที่จะมี ข้ออ้างใดๆ... เพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าท่านเสียหาย
หรือถูกกระทำจริงๆ

....... ... จึงจำเป็นที่ท่านต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนว่า .. สิ่งที่ท่านเสียหายนั้นจะต้องมี หลักฐานใดๆ บ้างจึงจะสามารถแจ้งความ .. ฟ้องรัอง
ต้องสู้กับผู้ที่ทำให้ท่านเสียหายได้

............การสืบหาพยานหลักฐาน .. จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ . ทนายความ , อัยการ.... ผู้พิพากษา .. เพื่อที่จะชี้
หรือแสดงว่าใครผิดใครถูก .. ใครสมควรถูกลง โทษ .. และต้องชดใช้ค่าเสียหาย

......... . พยานหลักฐาน ตามกฏหมายมี ๑. เอกสาร .. ๒. บุคคล .. ๓. วัตถุ .. ๔. ผู้เชียวชาญฯ ( แต่พยาน.
หลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ
เพราะมีข้อจำกัดหลายกรณี)
. จึงจำเป็น อย่าง ยิ่งที่จะต้องมีการสืบหา.....ให้ได้หลักฐานนั้น .. และหลักฐานที่ได้ต้องมีน้ำหนักพอ หรือชี้ ให้เห็น
ถึงความผิดที่ได้เกิดขึ้น

...........ทางคดีอาญา .. เมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความแล้ว .. พนักงานสอบสวนจะทำมีอำนาจสอบ ได้ก็ต้อง ....๑ ความผิดได้เกิด .. ๒. อ้างว่าได้เกิด
๓. เชื่อว่าได้เกิด .. ในเขตท้องที่ๆรับผิดชอบ แล้วถึงจะทำการ...สอบสวนและสืบสวนหาพยานหลักฐาน เพื่อจะฟ้องตัวผู้กระทำผิด ( ถ้าตำรวจ
รับแจ้งแล้วไม่ทำการสืบหา..หรือสืบหาได้มาแล้ว แต่ถูกผู้ต้องหาวิ่งคดีจะทำอย่างไร )


...........ทางคดีแพ่ง ที่ต้องเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเงินหรือทรัพย์สิน หรือสทธิต่างๆ .. ก็ต้องมีพยานหลักฐาน...เช่นเดียวกันจะไปร้องขอ
ให้ตำรวจช่วยหาหลักฐานให้ก็คงจะยาก เพราะไม่ใช่หน้าของตำรวจใน คดีแพ่ง
ผู้เสียหาย....ต้องดำเนินการเองทั้งหมด ( นี่ละคือปัญหาสำคัญ )
..............
แต่ในคดีแพ่งบางเรื่อง ผู้เสียหายอาจจะได้หลักฐานบางส่วนมาจากคดีอาญาก็ได้ เรียกว่า " ฟ้องคดีแพ่ง..เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา " ..
แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่อง

...........การหาพยานหลักฐาน เป็นปัญหาสำคัญมากสำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทาง.. คดีแพ่ง...หรือคดีอาญา
ถ้าเป็นคดีอาญาจะไปเร่งตำรวจก็ไม่ได้ เดี๋ยวท่านตำรวจจะโกรธเอา .. ถ้าเป็นคดีแพ่งที่เรียกร้องค่า. เสียหาย ไปปรึกษาทนาย .. ท่านทนาย
ก็จะถามว่ามีหลักฐานอะไรพอที่จะฟ้องได้ให้ไปหามาด้วยจะได้ร่างคำฟ้องได้ถูก .. ถ้าหาไม่ได้ก็จะช่วยหาให้ แต่จะคิดค่าดำเนินการเพิ่ม
จากการรับฟ้องคดี

.........
..ทีสำคัญคือตัวผู้เสียหายต้องรู้ด้วยว่า .. พยานหลักฐานใดบ้างที่สามารถใช้ได้ และใช้ ไม่ได้ . ถ้าผู้เสีย...หายไม่รู้เลยก็อาจจะถูกหลอก
เอาได้ ( จากพนักงานสอบสวน . อัยการ . ทนาย )
จะทำให้เเสียเงิน เสียเวลาโดยใช่เหตุ

...........สรุป ก่อนดำเนินคดีหรือแจ้งความ .. ต้องมีพยานหลักฐานให้พร้อม และหลักฐานนั้น ต้องเชื่อถือได้ด้วย...ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ก็อย่างไปฟ้องร้องคดี มิฉะนั้นจะเสียเงินโดย เปล่าประโยชน์

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral

เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ...เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๒