Make your own free website on Tripod.com

กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย
Google
เนื้อหา
แนะนำตัว
สมัครสมาชิก VIP
 
หนี้
หนี้สิน
หนี้เงินกู้
หนี้บัตรเครดิต
ประนีประนอมยอมความ
ถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์
 
ส่วนตัว
ล่วงละเมิดทางเพศ
รัฐจ่ายค่าทดแทน
จ้างแรงงาน
มรดก : พินัยกรรม
ครอบครัว
 
ธุรกิจ
ธุรกิจ - ธุรโกง
วิกฤติการณ์
 
แนะนำ
ว่าความเอง
คำเตือน
ขอความเป็นธรรม
 
บริการ
ปรึกษาฟรี
ห้องสนทนา
เพื่อนช่วยเพื่อน
บริการว่าความ
สำนักกฎหมาย Online
ซื้อมา - ขายไป
กระดานกฎหมาย ๑
กระดานกฎหมาย ๒
 
กฎหมายอาญา
บทบัญญัติทั่งไป
ความมั่นคง
การค้า
เพศ
ร่างการและชีวิต
เสรีภาพและชื่อเสียง
เกี่ยวกับทรัพย์
ลหุโทษ
อายุความ
 
กฎหมายแพ่ง
หลักทั่วไป
อายุความ
หนี้
จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้
ละเมิด
ซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ให้
เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน
จ้างทำของ
ยืม
ฝากทรัพย์
ค้ำประกัน
จำนอง
จำนำ
เก็บของในคลังสินค้า
ตัวแทน
นายหน้า
ประนีประนอมยอมความ
พนันและขันต่อ
บัญชีเดินสะพัด
ประกัยภัย
ตั๋วเงิน
หุ้นส่วน - บริษัท
 
ทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์
ครอบครอง
ภาระจำยอม
อาศัย
สิทธิเหนือพืนดิน
สิทธิเก็บกิน
ภาระติดพันอสังหาริมทรัพย
 
ครอบครัว
สมรส - หย่า
บิดามารดากับบุตร
บุตรบุญธรรม
ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ผู้เข้าเว็บ
FastCounter by bCentral

< < < . S Detective & lawyer office online . > > >
ยินดีตอนรับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

......มีกฎหมายรับรองมานานแล้วว่า " ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
นั้นได้ "
.... แต่ลูกหนี้ไม่สนใจที่จะใคร่รู้เท่านั้น .. ถึงแม้ว่าลูกหนี้จะมีหนี้กับเจ้าหนี้จริง .. ลูกหนี้ก็
ปฏิเสธได้ถ้ารู้และทำให้ถูกวิธี

... .. อันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะรู้เรื่องนี้ .. เพียงแต่ให้ความสนใจสักนิด สอบถามผู้รู้
กฎหมายก็เป็นอิสระไม่มีหนี้แล้ว

...... เราอยากที่จะเห็นสังคมนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน .. แต่ผู้ที่ยังไม่รู้กฎหมายยังมีอีกมาก
มายหลายล้านคน ... ความได้เปรียบเสียเปรียบจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกขณะ .. คนจนเสียเปรียบ
คนรวย .. คนมีเงินมากได้เปรียบคนมีเงินน้อย .. คนมีความรู้ได้เปรียบคนไม่มีความรู้ .. คนมี
อำนาจ ได้เปรียบคนไม่มีอำนาจ ... เป็นสัจจะธรรมที่มีมาแต่โบราณ ใครมีอำนาจ ใครมีเงิน
ก็ย่อมจะสมปราถณาในสิ่งมี่ต้องการ ..( แต่ถ้าใช้อำนาจไม่ถูกที่ถูกเวลา คุกจะมาเยือนถึงที่นอน )

...... เกือบทุกคนที่ต้องเดือดร้อนจากพิษภัยที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นหรือก่อขึ้น .. แต่ไม่น่าถึง
กับมีปัญหาถึงโรงถึงศาล .. บางคนถึงขนาดฆ่าตัวตาย....เพราะคิดว่ากฎหมายให้ความคุ้มครอบ
กับ เจ้าหนี้ ,นายจ้าง . ธุรกิจ - บริษัท , เจ้าหน้าที่รัฐ ..คนรวยๆ เท่านั้น

..... แท้จริงกฎหมายก็ยังให้ความคุ้มครองลูกหนี้ . ลูกจ้าง , ผู้เป็นหุ้นส่วน , บุคคลทั่วไป
เพื่อไม่ให้มีการเอาถูกรัดเอาเปรียบจากพวกที่เห็นแก่ได้ในสังคม ( เจ้าหนี้ ,นายจ้าง . ธุรกิจ
บริษัท , เจ้าหน้าที่รัฐ ..คนรวยๆ เท่านั้น )

..... แต่ในขณะเดียวกันการรู้กฎหมาย ในแง่มูมเทคนิดต่างๆ และนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ ก็อาจ
รอดคุกรอดตะราง หรือกฎมายไม่อาจลงโทษได้ก็มี

.............ปัจจุบันกฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก้ไขเยียวยาให้กับผู้ประสบปัญหาเหล่านี้
ถึงขนาดอาจไม่ต้องใช้หนี้หรือไม่ต้องถูกบังคับยึดบ้านและทรัพย์สินอื่นๆ หรือสามารถที่จะ
เอาเจ้าหนี้&บุคคลนั้นเข้าคุก หรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน โดยไม่ต้องคิดฆ่าตัวตาย
( มาดูกันว่าจะทำได้อย่างไร )

......นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ กู้เงินธนาคารหลายสิบล้าน และไม่สามารถ
ประนอมหนี้ได้ .. เรามีทางออกให้ท่านมากมาย ( เมื่อธนาคารไม่อยากได้เงินก้อนเล็กโลภมาก
อยากได้ก้อนใหญ่ๆ โดยเอากฎหมายมาบีบ ... ก็ไม่ต้องใช้หนี้เลย " ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย " )
สุดยอดของลูกหนี้ คือไม่ใช้หนี้ เป็นไปได้จริงๆ แต่การไม่ใช้หนี้ต้องมีเหตุที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย

รู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ติดอาวุธลูกหนี้ทางกฎหมายไว้ต่อสู้เจ้าหนี้ . . ทนายเจ้าหนี้...พนักงานบังคับคดี
ที่ลูกหนี้สามารถฟ้องหรือแจ้งความกลับเจ้าหนี้ได้ เรียกค่าเสียหายได้อีก
( เจาะลึกกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา)

. ธุรกิจ - ธุรโกง เจ้าของธุรกิจหรือกิจการ ควรรู้ไว้ก่อนจะหมดตัว ไม่เหลืออะไรเลย

... ข่าวดีผู้ที่ถูกฟ้องให้ใช้หนี้บัตรเครดิตไม่ต้องใช้หนี้อีกต่อไปแล้ว .

. ไม่เงินจ้างทนายความ .. ก็มีทนายว่าความได้ .. " เพื่อนช่วยเพื่อน "

. ไม่อยากเสียเงินจ้างทนายาความ .( เสียดายเงิน ) อยากว่าความเอง

. จ่ายเช็คไม่มีเงิน ไม่ผิด ไม่ติดคุกแล้วนะ ( เทคนิคล้มบนกองฟูก )

.. กู้เงินอัฉริยะ ..ไม่ผิด . ไม่ติดคุก . แถมได้เงินใช้ฟรีๆ . ไม่ต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้

... ทางรอดสุดท้ายของลูกหนี้ที่มีเงินเดือนประจำ .. ( มีเจ้าหนี้ ๑๐๐ คน มีหนี้เป็นแสนๆ
ก็อายัดเงินไม่ได้ )

. ต่อไปนี้ผู้ที่จะสมัครเป็น สว. สส. สจ. อบต. ไม่ต้องทุ่มเงินซื้อเสียงต่อไปแล้ว เพียงมีนักสืบ
ไฮเทค คู่ใจ .. ท่านไม่ต้องกลัวใบเหลืองใบแดง .. ท่านก็สามารถเป็นผู้แทนที่ทรงเกียรติ
ที่ประชาชนเลือกท่านมาอย่างบริสุทธิ์

. พบกับมิติใหม่ ลูกหนี้ตีหัวเจ้าหนี้ เอาเจ้าหนี้ ทนายเจ้าหนี้ ตัวแทนเจ้าหนี้ เข้าคุกบ้าง

. ไม่อยากถูกฟ้องคดี ไม่อยากสู้คดี ไม่อยากถูกยึกทรัพย์ ( เสียดายเงิน )

. มาแล้วร้อนๆ ( เทคนิคกฎหมาย ).. เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ ลูกหนี้สบายล้มบนกองฟูก

. ่ายเช็คไม่มีเงิน ( เทคนิคกฎหมาย ).. เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องคดีอาญาเอาผิดติดคุกได้.
.. ลูกหนี้สบายอีกแล้ว

. ถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกจับโดยที่ตัวเองไม่ผิด .. รัฐจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
ให้ก่อนเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายวันอีกวันละ ๒๐๐ บาท . และผู้เสียหายหรือจำเลยยังไปฟ้องเรียกค่า
เสียหายเอาจากผู้ที่มาทำให้เสียหายได้อีกต่างหาก
..

สำนักกฎหมายไฮเทค โปร่งใส ตวรจสอบการทำงาน และการว่าความทางอินเตอร์เน็ต
ผู้ว่าจ้างสามารถตัดสินใจ .. หรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง .. ไม่ต้องกลัวโดน
ทนายหลอกอีกแล้ว

ถ้าไม่รู้มีสองสิ่งนี้ ..Detective .. Lawyer จงอย่างคิดต่อสู้คิดหลบเจ้าหนี้
หรือคิดล้มบนกองฟูกเป็นอันขาด

ลูกหนี้ตีหัวเจ้าหนี้ ... เมื่อลูกหนี้ต้องการจะสั่งสอนเจ้าหนี้ .. ทนายความของ .. ฝ่ายสินเชื่อ
ของเจ้าหนี้ ที่โทรมาข่มขู่ต่างๆ นาๆ ... ให้รู้เสียบ้างว่า ลูกหนี้ ก็สามารถที่จะเอาพวกนี้เข้าคุกได้

ต่อไปนี้ท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว .. ไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ้างทนายความให้เดือนร้อน

SEX กับเด็กต่ำ ๑๕ ไม่ติดคุกตามกฎหมาย .. คงถูกใจหนุ่มใหญ่วัยดึก ที่ชอบร่วมเพศกับเด็กนักเรียน

" ไม่เห็นโลง ไม่หลั่งน้ำตา " ตำเตือนที่ทุกท่านควรรู้ เป็นอุทาหรณ์ก่อนจพสายเกินแก้

ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด กฎหมายให้มีทนายความร่วมฟ้งการสอบสวนของตำรวจทุกครั้งแล้ว

กระดานซื้อ - ขาย เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสได้ซื้อ - ขายสินค้า ตามแต่ใจชอบ Free

เพื่อให้สมาชิกปรึกษาพูดคุยกฎหมายทาง MSN Messenger Hotmail , Yahoo

" ล้มบนกองฟูก " ทางรอดสุดท้ายของนักธุรกิจที่ไม่ต้องใช้หนี้เงินกู้ ( ต้องถูกใจเจ้าของ
กิจการที่กู้ยืมเงินจำนวนมากๆ )

สายด่วนที่นี่ค่ะ .. สมัครสมาชิก VIP .. E-mail (MSN) : Deteclive@hotmail.com

..........................................................
. เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑.. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒
...................................................๑๐ อันดับยอดฮิตกฎหมาย ๑

เนื้อหา
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
สิทธิโดยธรรมในการรับมรด
พินัยกรรม
วิธีปันทรัพย์มรดก
มรดกที่ไม่มีผู้รับ
อายุความ
 
วิธีพิจารณาความอาญา
 ภาค ๑
 หลักทั่วไป
 อำนาจพนักงานสอบสวน ศาล
 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
 หมายเรียก - หมายอาญา
จับ ขัง จำคุก ปล่อยชั่วคราว
ภาค ๒ สอบสวน
หลักทั่วไป
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาล
ภาค ๔ อุทธรณ์ - ฏีกา
ภาค ๕ พยานหลีกฐาน
ภาค ๖ บังคับคดี ค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยน
ลดโทษ
 
วิธีพิจารณาความแพ่ง
 ภาค ๑ วิเคราะห์
 ศาล
 คู่ความ
 การยื่นและส่งคำคู่ความ
เอกสาร
 พยานหลักฐาน
คำพิพากษาและคำสั่ง 
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
วิธีพิจารณาสามัญ
วิธีพิจารณาวิสามัญ
ภาค ๓ อุทธรณ์ - ฎีกา
ภาค ๔ วิธีการชั่วคราว
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
การบังคับคดีตามคำพิพากษา
หรือคำสั่ง
 
ล้มละลาย
 การขอให้ล้มละลาย
การสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์
การชี้แจงกิจการ ทรัพย์สินลูหนี้
ประชุมเจ้าหนี้ กรรมการเจ้าหนี้
ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
คำพิพากษาให้ล้มละลาย
ประนอมหนี้ลังล้มละลาย
ควบคุมตัว ทรัพย์สินของลูกหนี้
และการจำกัดสิทธิ
การปลดจากล้มละลาย
กระบวนพิจารณาเกี่ยกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้
วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อำนาจศาลและการบวนพิจารณา
คดีล้มละลาย
 
หน่วยราชการ
 
ส่งข่าว
Write To Lawyer
E - mail To Webmaster
telephone To Lawyer
 
สัญญา
เช่าทรัพย์ ซื้อขาย จ้างทำของ/สินค้า ร่างสัญญา
ทรัพย์/ที่ดิน/มรดก
ผู้จัดการมรดก .. พินัยกรรม ... ภาระจำยอม
  ครอบครองปรปักษ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
กู้ยืม-จำนอง ค้ำประกัน
ประนีประนอมยอมความ .. เช่าซื้อ
เช็ค
ความผิดทางแพ่ง  ความผิดทางอาญา
คดีแพ่ง - อาญา - คดีปกครอง ฟ้อง-แก้ต่าง
ประกันตัว ขอให้ศาลรอลงอาญา . ตรวจฟ้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
ยึดทรัพย์/บังคับคดี
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สืบทรัพย์
สิทธิบัตร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบ1ตั้งบริษัท/เลิก/อื่นๆ
 ตั้งห้างหุ้นส่วน/เลิก/อื่น ทะเบียนการค้า
ดำเนินคดี/แก้ต่าง
ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ประนีประนอมยอมความ
ภาษีอากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า
ใบอนุญาตทำงาน
Workpermit VISA
ใบอนุญาตอยู่ในประเทศ
งานกฏหมายอื่นๆทุกประเภท ตรวจสอบ 2
เป็นที่ปรึกษา ส่วนตัว บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ตามกฏหมาย

เจรจาประนอมหนี้ . สืบหาหลักฐานก่อนฟ้อง
ระหว่างฟ้อง . สืบทรัพย์ . สืบจับบุคคล

สืบประวัติบุคคลคดีอาญญากรรม .. ตรวจทะเบียน
ราษฎร ...ทะเบียนรถทะเบียนที่ดิน
อีเมล์ , โฮมเพจ , อีการ์ด
ส่งเพจ, สมุดหน้าเหลือง
สุขภาพ , SEX , สาวโสด
วัยเรียน,แม่บ้าน
หาเพื่อน - หาคู่
สื่อรักออนไลย์ คนหางาน
คนรักต้นไม้ , คนรักสัตว์
3 . 5 . 7 . 9 . 11 .TV ไทยรัฐ
ผู้จัดการ : ฐานฯ : ไทยโพสต
จส.100 hunsa , pantip
yomyai.,mweb cataha
108-1009 thaimate
:: sarnook :: hunsa :: pantip :: narak :: catcha ::jorjae :: yumyai :: sabuy ::wutt :: lemononline . :
เว็บไซด์ที่ขายตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยไปทั่วโลก
นักสืบ & กฏหมาย SRP
webmaster
วัตถุประสงค์ผู้จัดทำ
...... เพื่อให้ผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของกฎหมาย .. ได้รู้ในเจตนารมย์อันแท้จริงที่
กฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนแค่ไหน .... ตามแนวกฎหมาย

คำเตือน

....................ผู้จัดทำขอสงวนลิขสิทธิข้อมูลที่ผู้ขอรับไปทั้งหมดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ
และทรัพย์สินทางปัญญาที่จะแก้ไข เปลี่ยบแปลง อนุญาต และอื่นๆ .. เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นหรือนำไปเผยแพ่โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าบริการใดๆ

................... ข้อมูลที่ขอรับไป เป็นเพียงแนวทางคำพิพากษาฎีกา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่ขอรับไปต้องนำไปปรับใช้กับเหตุกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ขอรับเอง .. ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ปรึกษาหรือว่าจ้างนักฏฎหมาย . ทนายความ . ผู้รู้กฎหมาย ที่อื่นๆ เพื่อใช้ให้เกิดปรโยชน์สูงสุดต่อไป

................. โฆษณาใดๆ ที่ติดมากับเว็บทุกลิ้งทุกเพจ ขอให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วย ถ้าท่านถูกหลอก
หรือถูกเชิญให้ทดลอง และอื่นๆ ... เราไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสินทั้งทางแพ่งและอาญา

................ ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้ที่เข้ามาในเว็บนี้และนำข้อความ ข้อมูล
ไปใช้อ้างอิงในทางที่ผิดกฎหมายและ/หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และ/หรือ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีแพ่งคดีอาญา

................ สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการ S detective & lawyer .. ข้อมูลจะส่งให้ทาง E - mail
deteclive@hotmail.com ถ้ายังไม่ได้รับกรุณาแจ้งขอรับข้อมูลมาที่ Webmater

.....................S detective & lawyer .. ๑๓๕/๑๒๒ หมู่ ๓ ... ต. ปากเกร็ด .. อ ปากเกร็ด ...จ. นนทบุรี.. ๐๙ - ๘๑๙๖๔๑๔
ผู้จัดการ . นักสืบ . ทนายความประจำ ....ทนายอิสระ ๑ (ฝ่ายต่างประเทศ)...ทนายอิสระ๒.. ทนายอิสระ ๓ .ทนายอิสระ ๔