Make your own free website on Tripod.com
กลับหน้าแรก ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S deteclive & lawyer
ยินดีต้อนรับสมาชิก

ติดอาวุธลูกหนี้ทางกฎหมายไว้ต่อสู้เจ้าหนี้ .. ทนายเจ้าหนี้ .. พนักงานบังคับคดี
ที่ลูกหนี้สามารถฟ้องหรือแจ้งความกลับเจ้าหนี้ได้ เรียกค่าเสียหายได้อีก
( เจาะลึกกฎหมาย คำพิพากษาฎีกา)

.. แพ้คดี ไม่ได้สู้คดี ถูกเจ้าหนี้ตามยึดทรัพย์ ทำอย่างไรถึงจะ
ไม่ให้ ถูกเจ้าหนี้ ทนายเจ้าหนี้ ตามยึดทรัพย์ได้ และไม่ผิดกฎหมายด้วย
( มีมาตรากฎหมาย และฎีกาคำพิพากษา )
ช่วยลูกหนี้ไม่ให้ถูก
ยึดทรัพย์ ไม่ต้องติดคุกได้ (เทคนิคล้มบนกองฟูก )

..................................................................... ......
ยึดทรัพย์ ... **** ฿


......... จ่ายเช็คแบบไหนถึงจะไม่ติดคุก. ถูกฟ้องคดีเช็ค
จะอ้างอย่างไรถึงไม่ติดคุก

..........................................................
เช็ค ...200 ฿

..ทางรอดสุดท้ายของลูกหนี้บัตรเครดิตที่ทำงานบริษัทมีเงินเดือนประจำ
หรือข้าราชการ .. กฎหมายยังมีความปราณี ไม่ให้เจ้าหนี้อายัดเงินเดือนจน
แทบไม่ต้องเป็นอันทำงานเลย .. ไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายว่าความเป็นพันเป็นหมื่น
เจ้าหนี้ก็ไม่มีปัญญาอายัดเงินได้ทั้งหมด..........อายัดเงินเดือน ... ***** ฿

อยากรู้ว่าทนายว่าในศาลอย่างไร .. จะว่าความเอง
โดยไม่ต้องจ้างทนาย .. ไม่อยากโดนทนายหลอก

วิธีว่าความ ... 200 ฿

.......ถูกฟ้องบัตรเครดิต จะมีทางต่อสู้ ดอกเบี้ย มหาโหด แบบไม่ต้อง
จ่ายเงิน ที่ทำให้ลูกหนี้ บัตรเครดิตอาจไม่ต้องใช้หนี้ได้
( มีมาตรา กฎหมาย และฎีกา คำพิพากษา) พอช่วยได

บัตรเครดิต ...100 ฿

..... ไม่อยากโกงเจ้าหนี้....ไม่อยากจ้างทนายสู้คดี ( เสียดายเงิน )
ต้องการจะใช้หนี้แต่ยังไม่มี เงิน .. (มีกฎหมาย ให้ลูกหนี้ทำได้
ก่อนฟ้อง ขณะฟ้องศาล หลังฟ้องคดี )

ประนีประนอมยอมความ ... 150 ฿


สุดประหยัด
สมัคร VIP และรับข้อมูลติดอาวุธทางกฎหมายทั้งหมด . 500 ฿


วิธีโอนเงินที่นี่ค่ะ  

แนะนำ - ตอบข้อสงสัย

.... สมาชิกหลายท่านต้องการที่จะรู้วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนของกฎหมาย และส่วนที่สำคัญๆ ต่างๆ ที่เจ้าหนี้หรือทนายความของเจ้าหนี้ ชอบใช้กลวิธีล่อหลอกลูกหนี้
ให้หลงกล ซึ่งก็ทำให้ลูกหนี้เสียเปรียบทางกฎหมาย เช่น หนี้บัตรเครดิตขาดอายุความฟ้องคดีแล้ว แต่ทนายของเจ้าหนี้ก็จะพยายามให้ลูกหนี้ยอมรับหรือ
ตกลงในมูลหนี้นั้นใหม่ เพื่อให้มีอำนาจฟ้องหนี้นั้นใหม่ได้อีก

.... หรือในการณีที่เจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว จะต้องทำเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ปัจจุบันการยึด
ทรัพย์ของทนายเจ้าหนี้นั้นจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย .. เมื่อยึดทรัพย์ไม่ถูกต้องผู้ที่มายึดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องแบบนี้ลูกหนี้จะไม่รู้เลยว่า
มีกฎหมายให้ทำได้

.... หรือเรื่องการประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ ซึ่งลูกหนี้หลายคนยังไม่รู้ว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ทำได้อย่างกว้างขวาง และะตัวลูกหนี้ยังมีสิทธิที่จะต่อ
รองกับเจ้าหนี้ได้ ( ไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้ต้องการอะไรลูกหนี้ก็จะต้องยอมไปเสียทั้งหมด )

.... หรือเรื่องวิธีว่าความในศาล ซึ่งเรื่องนี้เป็นวิชาชีพที่สำคัญของทนายความ ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยกันเท่าใดนัก .. และเพี่อให้ผู้ที่จะต้องว่าจ้างทนายความ
ได้รู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนในศาลที่ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อให้ได้รู้ในหลักของกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติในเบื้องต้น ซึ่งหลาย
ท่านไม่รู้เลยว่าการแพ้หรือชนะคดีกันในศาลนั้นมีความเป้นมาอย่างไร หลักสำคัญอยู่ตรงไหน

.... ที่ Webmaster นำมาเขียนลงในเว็บส่วนนี้ เป็นรายละเอียดที่หลายท่ายยังไม่เคยรู้ หรือรู้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจในหลักของมาตรากฎหมาย วิธีปฏิบัติ และขั้น
ตอนต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มีในเว็บทั่วไป ... แต่ด้วยข้อมูลนี้จะต้องนำไปปรับใช้กับเรื่องที่เกิดในแต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำไปใช้รู้กฎหมายมากน้อยแค่
ไหนประกอบด้วย เพราะยังมีกระบวนการทางกฎหมายที่ลึกลงไปอีกมาก ซึ่งผู้รับไปต้องนำไปปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความอีกถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แต่อย่างน้อยที่สุด ก็จะได้รู้วิธีการ หรือป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ ทนายเจ้าหนี้ หรือข้าราชการ( ที่เกี่ยวข้อง ) หลอกหรือเอาเปรียบได้ จะได้รักษาทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยขน์เอาตามกฎหมาย

.... ที่ Webmaster กำหนดจำนวนเงินไว้เพื่อเป็นค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายในการ Online ข้อมูลและอื่นๆ ซึ่งจำนวนนี้น้อยนิดมากสำหรับสมาชิกที่ต้องรู้เพิ่ม
เติม .. ถ้าสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลเราได้มิได้บังคับแต่อย่างไร .. และขอแนะนำเพิ่มเติม ถ้าสมาชิกจะมีประมวลกฎหมายต่างๆ เอาไว้
ดูประกอบก็จะยิ่งดีมาก เพราะกฎหมายยังมีมาตราส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยข้องเชื่อมโยงอีก ซึ่งเรามิได้ลงไว้ทั้งหมด หรือเข้าเว็บของศาลเพื่อดูกฎหมายอื่นๆ เพิ่มเติม
ได้เช่นกัน

.... ท่านใดที่คิดว่าเสียเงินสมัครสมาชิก VIP เพียง ๕๐๐ บาท และเสียดายเงิน เพราะกลัวว่าจะถูก สำนักกฎหมาย S detective & lawyer หลอก
เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยท่านได้อย่างไรแล้ว ... เพราะถ้าท่านไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่อื่น ท่านอาจจะเสียมากกว่านี้ .. หรืออาจไม่เสียเลยก็ได้ .. แต่เรา
มีสิ่งหนึ่งที่จะให้ท่านที่ต้องการจะเป็นสมาชิกทราบก่อนว่า " ใครรู้กฎหมายมาก คนนั้นย่อมได้เปรียบ " .. เราเป็นสำนักกฎหมายที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
มีทนายความและนักกฎหมายที่ร่วมงานถึง ๕ ท่าน เราจะไม่เอาศักดิ์ศรีที่เรามีไปเสี่ยงกับเงินจำนวนน้อยนิด.." ท่านเสียดายเงิน เราก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้ว "

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.