Make your own free website on Tripod.com
อยากได้นัก เอานี่ไปกินแล้วกัน
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

มะเร็งร้ายในปัจจุบัน ( บัตรเครดิต )

ลูกบัตรเครดิคไม่ต้องชำระหนี้

มาตรา ๑๙๓/๑๐ .. " ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์บัญญัติหลักไว้ว่า "
...............สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้
( หมายเหตุ ) รวมถึงมูลคดีและมูลหนี้ที่ฟ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมาย . ตามแนวคำพิพากษาฎีกาปัจจุบัน

มาตรา ๔ .. " ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาบัญญัติหลักไว้ว่า "
.............. ( ๑ ) .. คำฟ้อง .. ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต .. หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น
ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่

.............. สองมาตรากฎหมายหลักนี้ ที่จะช่วยให้ลูกหนี้รอดพ้นหนี้ ( แต่ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกมาก
และแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบถึงจะสมบูรณ์ )

@@ ถูกฟ้องบัตรเคดดิตไม่ต้องใช้หนี้มีกฎหมายรับรองแล้ว..@@
....... ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับบริษัทหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตฟ้องผู้ถือบัตรเป็นลูกหนี้.
ถึงที่สุดแล้วว่า
.. บริษัทหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตไม่มีอำนาจฟ้องร้องให้ลูกหนี้รับผิดตามมูลคดีและ
มูลหนี้
ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ถูกฟ้องแล้วจึงไม่ต้องใช้หนี้ที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทหรือธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต

........
แต่ยังมีหนี้ที่เป็นมูลหนี้ตามฟ้องนั้นอยู่... และบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตก็พยามที่จะต้องหาทางที่
จะฟ้องเอาหนี้คืน หรือพยามที่จะใช้เล่กล หรือหลอกลวงด้วยกลอุบายต่างๆ .. โดยอาศัยมือนักกฎหมายที่ชอบ
ประมูลคดี ฟ้องหนี้บัตรเครดิต ...ในขณะที่ลูกหนี้ยังไม่รู้ว่าไม่ต้องขำระหนี้อีกแล้ว .. ใช้วิธีต่างๆ หลอดลูกหนี้
ให้เข้ามาทำสัญญากันใหม่
หรือปรับโครงสร้างหนี้ .. เพื่อจะได้มีโอกาสฟ้องลูกหนี้บัตรเครดิตได้ใหม่
ตามกฎหมาย .....แต่ถ้าลูกหนี้ไม่ยินยอมด้วยเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้

........ ข้อมูลที่เรามีให้นี้สามารถอ้างอิงได้ .. สามารถนำไปใช้ได้จริง .. เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง .. ตรวจสอบ
ได้ตามกฎกมาย ..พร้อมส่งสำเนาตัวอย่างคำพิพากษาคดีบัตรเครดิตที่กิดขึ้นแล้วให้ฟรี ... เพื่อเป็นแนว
ทางที่จะต้อสู้กับเจ้าหนี้ต้องไป
.........เจ้าหนี้ .. ทนายความ . ผู้รับมอบอำนาจของเจ้าหนี้ .. เจ้าพนักงานบังคับคดี ( บางคนคอร์รับชั่น ) . ที่รู้
อยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ .. แต่จะใช้คำพิพากษาเดิมที่ลูกหนี้มิได้ต่อสู้คดีมาทำการ
ยึดทรัพย์ลูกหนี้ ..
โดยคิดว่าลูกหนี้โง่ไม่รู้กฎหมาย จะทำอย่างไรก็ได้ .. เรียกง่ายๆว่า " โกงกันแบบหน้าด้านๆ
โดยใช้กฎหมายที่ไม่ชอบมาอ้างอิง "
โปรดจงระวังเอาไว้ .. กฎหมายถือว่า " ผู้มาศาล ต้องมาด้วยมือสะอาด "
........ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทวงหนี้ของทนายความเจ้าหนี้ที่ชอบใช้ไปรษณีย์บัตรส่งไปให้ลูกหนี้ และมี
ข้อความทวงหนี้ .. กรณีเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เจ้าหนี้ไม่สามารถทำได้เพราะทำให้ลูกหนี้ได้รับความอับอาย
เข้าลักษณะความผิดฐานหมิ่นประมาท อาจติดคุกทั้งเจ้าหนี้และทนายผู้รับมอบอำนาจ
........ในเมื่อพวกมันโกงลูกหนี้ได้โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ " ทำไม่ลูกหนี้จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
โกงพวกมันแบบหน้าด้านๆ บ้างไม่ได้หรือ "
.. ตอบว่าได้ เพราะหลักกฎหมายเปิดโอกาสให้ทำได้ .แต่ลูกหนี้
ไม่มีโอกาสรู้เท่านั้นเพราะ . ไม่คดิว่าเจ้าหนี้ที่ให้เครดิตเงินง่ายๆ จะให้วิธีทางกฎหมายคดโกงเอาได้ ...
แค่
เบี้ยปรับตามที่กำหนดในการใช้บัตรเครดิตไว้สูงมาก ๓ - ๕%/เดือน... กฏหมายยังมองว่าไม่เป็นธรรม
" มัวแต่สนใจอยากจะได้เงินใช้เงิน . จนไม่คิดที่จะหาทางป้องกันตัวเอง บางครั้งก็สมควรถูกโกงแล้ว "


.
.......
ต่อไปนี้ลูกหนี้จะไม่โง่ให้เขาหลอกอีกต่อไปแล้ว .. ในเมื่อเจ้าหนี้บัตรเครดิตฟ้องโดยไม่มีมูลคดี
และมูลหนี้
แล้ว .. ถึงแม้จะได้มีคำพิพากษาของศาลให้ชำระหนี้ .. ลูกหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้ให้ เพราะถือว่า
การฟ้องคดีของเจ้าหนี้บัตรเครดิตเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย .. เจ้าหนี้บัตรเครดิตจึงไม่มีอำนาจยึด
ทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ หรือบังคับให้ใช้หนี้ได้

....... เนื้อหาจะบอกวิธีทที่ขั้นตอนต่างๆ. ที่จะอ้างกับเจ้าหนี้ถึงเหตุที่ไม่ต้องชำระหนี้ พร้อมแนวคำพิพากษา
ฎีกาที่ตัดสินในศาลสูงถึงที่สุดแล้วจริง ( ตรวจสอบได้ ) .. และยังสามารถขู่เจ้าหนี้หรือทนายผู้รับมอบอำนาจ
ได้อีกด้วย หรือฟ้องเอาพวกมันเข้าคุก และให้ชดใช้ค่าเสียหายได้อีกด้วย ( ในกรณีที่ลูกหนี้เตือนเจ้าหนี้แล้ว )

........คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าเพียง ๑๐๐ เท่านั้น ( ค่าบริการค้นข้อมูล ) .. และสามารถที่จะนำไปปรับใช้เกี่ยวกับ
หนี้สินอื่นๆได้ด้วย และเป็นแนวทางพื้นฐานปรับใช้ก่อนถูกฟ้องคดีเรื่องมูลคดีและมูลหนี้อื่นๆ เช่นกู้ยืม
. เช็ค . ซื้อขาย จะซื้อจะขาย . คำประกัน . เช่าซื้อ . จำนอง . จำนำ
และสินเชื่อที่โฆษณาว่า อนุมัติเงินทาง
โทรศัพท์
ได้อีก
( แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกกรณี )

.......ตอนนี้ยังไม่เดือนร้องไม่เป็นไร .. ถ้าไม่มีเงินใช้หนี้เมื่อไรก็คิดถึง S detective & lawyer..
" รู้วันนี้ดีกว่า .. ร้องไห้วันข้างหน้า "

จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒