Make your own free website on Tripod.com
อยากได้นัก เอานี่ไปกินแล้วกัน
กลับหน้าแรก
ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

S detective & lawyer

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "

ลูกบัตรเครดิคไม่ต้องชำระหนี้

........แค่รู้วิธีว่าไม่ต้องใช้หนี้โดยมีกฎหมายรับรองก็เกินคุ้มแล้ว .. เหมือนมีเงินเป็นล้านๆ .. ยิ่งกว่ามีเพื่อน
ร้อยคนเพื่อช่วยกันหลบหนี้ .. หรือไปแนะนำเพือนๆ พี่น้องที่ถูกฟ้องคดี ..
หรือรู้ไว้เพื่อป้องป้องกันตัวยิ่งคุ้ม
ค่ามาก

......... สำหรับเจ้าหนี้รู้เอาไว้ก็ดี.. จะได้ไม่ต้องประมาทลูกหนี้ .. ก่อนจะฟ้องคดี จะได้รอบคอบมากยิ่งขึ้น
" การมาศาลมือไม่สะอาด .. จะอ้างว่ากฎหมายไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ได้ "
.. อย่าไปเชื่อ ??? มากนัก..
จงเชื่อในสิ่งนี้????? ก่อน....ถึงจะได้ชื่อว่ามาศาลด้วยมือสะอาด ... ชนะคดีแบบไม่โกงใครและไม่ให้ใครมา
โกงได้และไม่ต้องติดคุกด้วย
.. ท่านสามารถถามปัญหาแบบที่ น้อยคนจะได้รู้ และช่วยท่านแก้ปัญหาแบบที่
คนอื่นๆไม่กล้า หรือทำในสิ่งที่ท่านปรารถนา

....................ผู้จัดทำขอสงวนลิขสิทธิข้อมูลที่ผู้ขอรับไปทั้งหมดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง อนุญาต และอื่นๆ..... เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าบริการใดๆ

...... ข้อมูลที่ขอรับไป เป็นเพียงแนวทางคำพิพากษาฎีกา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ขอรับไปต้องนำไปปรับ
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ขอรับเอง .. ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางปรึกษานักกฎหมาย ทนายความ
ผู้รู้กฎหมาย .. เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


จำนวนผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral
.
เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก กระดานกฎหมาย ๑............. ... เข้าสู่กระดานถามปัญหาต่างๆ ของเพื่อนสมาชิกกระดานกฎหมาย ๒